ZBLIŻAJĄCE SIĘ WARSZTATY
Konsultacje, terapie, warsztaty

Oferta działań o charakterze terapeutycznym oraz interwencyjnym adresowana do osób doświadczających trudności  w różnych aspektach swojego funkcjonowania oraz tych, którzy chcą dokonać  adaptacyjnych zmian w swoim życiu w obliczu nowej rzeczywistości.

Każdy z nas obecnie doświadcza trudności, nowych sytuacji, pojawiających się problemów, niespodziewanych okoliczności, które  nieustannie nas zaskakują...

Nieoczekiwanie zdarzenia, których doświadczamy, nowe wyzwania, którym musimy sprostać, zmieniająca się niemal z dnia na dzień rzeczywistość oraz kwestie z którymi borykamy się na co dzień  sprawiają, że funkcjonowanie jednostki w wielu aspektach np. rodzinnym, zawodowym, społecznym, czy prywatnym staje się bardzo trudne lub nawet zaburzone.                                                                                                      

W obliczu zachodzących  zmian w wielu z nas narasta frustracja z powodu konieczności podejmowania trudnych i  niewygodnych decyzji, które niejednokrotnie, w niewiadomy jeszcze sposób będą rzutowały na przyszłość rodziny, związku, relacji  czy osoby.                                        

Pojawia się zdenerwowanie, zwiększa się poziom stresu, narastają negatywne emocje powodujące w konsekwencji kryzys, który czasem dotyka równocześnie kilka kluczowych sfer funkcjonowania człowieka lub  je nawet znacząco zaburza - w sposób widoczny i odczuwalny dla otoczenia. Wystąpienie kryzysu jednostki  powoduje, że coraz trudniej jest jej funkcjonować oraz dostosować się wymagań, oczekiwań ze strony otoczenia,   jak też do zmieniających się ekspresowym tempie realiów życia codziennego. 

Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom stresu oraz innych wyżej  wymienionych negatywnych czynników, w  takich sytuacjach warto poszukać fachowego wsparcia oraz pomocy specjalisty. Należy to uczynić już przy wystąpieniu pierwszych, niepokojących symptomów, ponieważ szybka reakcja w postaci rozmowy doradczo-wspierającej, konsultacji czy podjęcia terapii pozwoli w sposób sprawny i skuteczny rozwiązać problemy oraz zaakceptować zmiany, wychodząc im naprzeciw: bez lęku, patrząc w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro. 

Mając na uwadze powyższe, informuję że umożliwiam Państwu skorzystanie z porad konsultacji oraz terapii, w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba. Wymienione formy wsparcia prowadzone są obecnie stacjonarnie w gabinecie terapeutycznym, telefonicznie  lub on line przez specjalistów: terapeutę, seksuologa i pedagoga,