O mnie

Monika Kołodziejska – terapeuta, seksuolog, pedagog.


Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej pod merytorycznym kierownictwem prof. Zbigniewa Lew- Starowicza w Instytucie Zastosowań Psychologii WSFiZ w Warszawie, posiadam międzynarodowy dyplom ukończenia tychże studiów: Post-graduatestudies Clinical Sexology on Institute of Applied Psychology.

Ukończyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Studium Interwencji Kryzysowej, Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego w PAT w Krakowie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej oraz Wychowania do życia w rodzinie.                                             

Oprócz tego ukończyłam liczne szkolenia np. Racjonalna Terapia Zachowań (Rational Behaviour Therapy), Zachowania samobójcze- diagnoza i interwencja psychologiczna, uczestniczyłam w ogólnopolskim projekcie Bezpieczna Polka: Procedury Bezpieczeństwa Osobistego Dla Kobiet (The Intensive Self -Defense Course) oraz kilku warsztatach rozwoju osobistego w Warszawie (Maleszko-Szkolenia).

Ukończyłam międzynarodowy kurs terapii metodą Recall Healing: poziom I, II i III w Instytucie Wiedzy Waleologicznej w Poznaniu, dotyczący holistycznego podejścia do problemu pacjenta oraz kurs Relationships dotyczący holistycznego i systemowego ujęcia relacji i związków.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną, systemową  oraz terapię par.

Współpracowałam też ze szkołami rodzenia. Prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii i socjologii w ochronie zdrowia ze słuchaczami na kierunkach medycznych i terapeutycznych (masażysta, terapeuta zajęciowy) m.in. we Wrocławiu.

Jestem edukatorem w zakresie wychowania prorodzinnego młodzieży oraz koordynatorem programu ,,ARS – jak dbać o miłość?” w szkole ponadpodstawowej. Pracuję także jako pedagog i nauczyciel przedmiotu: Edukacja psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej. Prowadzę zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej z uczniami klas mundurowych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, z którymi pracuję i którym  pomagam w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych i trudnych, nadal doskonalę swoje kompetencje zawodowe.

Obecnie jestem studentką Akademii PsychoBiologii Zdrowia we Wrocławiu, gdzie pod kierunkiem pierwszego w Polsce facilitatora Metody Recall Healing - p. Violetty Karys pogłębiam wiedzę oraz doskonalę kompetencje zawodowe z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii, totalnej biologii i recall healing czyli  całościowej (holistycznej) koncepcji postrzegania człowieka.

Psychobiologia jest to połączenie psychologii i praw biologii oraz medycyny integracyjnej, a także wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin dotyczących wpływu emocji na biologię człowieka. W psychobiologii spotkanie dwóch nauk: psychologii i biologii zmienia sposób myślenia o wzajemnych oddziaływaniach procesów psychicznych i biologicznych, które obserwujemy pod postacią zmian somatycznych, które mają podłoże emocjonalne.

Jako specjalista od rozwoju osobistego kształcę się nadal w  kierunku trenera umiejętności społecznych w Warszawie i planuję prowadzenie warsztatów w tym zakresie, ponieważ rzeczywistość w której żyjemy sprawia, że coraz więcej osób ma problem z nawiązywaniem kontaktów, wchodzeniem w interakcje oraz zarządzaniem stresem czy emocjami.

Prowadzę też warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz grupy wsparcia dla osób, które doświadczają sytuacji trudnych i same nie zawsze mogą sobie z nimi poradzić.                                                                                                                                   

TERMIN: 16-18.07.2021 (piątek-niedziela)

TERMIN: 21-22.07.2021 (środa-czwartek)

Osoby prowadzące warsztaty