O mnie
mgr inż. Monika Kołodziejska – terapeuta, seksuolog, pedagog.

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej pod merytorycznym kierownictwem prof. Zbigniewa Lew- Starowicza w Instytucie Zastosowań Psychologii WSFiZ w Warszawie, posiadam międzynarodowy dyplom ukończenia tychże studiów: Post-graduatestudies Clinical Sexology on Institute of Applied Psychology.

Ukończyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Studium Interwencji Kryzysowej, Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego w PAT w Krakowie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej oraz Wychowania do życia w rodzinie.

Oprócz tego ukończyłam liczne szkolenia np. Racjonalna Terapia Zachowań (Rational Behaviour Therapy), Zachowania samobójcze- diagnoza i interwencja psychologiczna, uczestniczyłam w ogólnopolskim projekcie Bezpieczna Polka: Procedury Bezpieczeństwa Osobistego Dla Kobiet (The Intensive Self -Defense Course) oraz kilku warsztatach rozwoju osobistego w Warszawie (Maleszko-Szkolenia).

Ukończyłam międzynarodowy kurs terapii metodą Recall Healing: poziom I, II i III w Instytucie Wiedzy Waleologicznej w Poznaniu, dotyczący holistycznego podejścia do problemu pacjenta oraz kurs Relationships dotyczący holistycznego i systemowego ujęcia relacji i związków.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par, współpracowałam też ze szkołami rodzenia. Prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii    i socjologii w ochronie zdrowia ze słuchaczami na kierunkach medycznych i terapeutycznych (masażysta, terapeuta zajęciowy) m.in. we Wrocławiu.

Jestem edukatorem w zakresie wychowania prorodzinnego młodzieży oraz koordynatorem programu ,,ARS – jak dbać o miłość?” w szkole ponadgimnazjalnej.
Pracuję także jako pedagog i nauczyciel przedmiotu: Edukacja psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej.
Prowadzę zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej z uczniami klas mundurowych.